Tiếng Việt
Loại cán nóng:
Thép sillic cán nóng Sản phẩm cán nóng Thép cuộn cán nóng Thép tấm dày trung bình
Loại cán nguội:
Cuộn cán cứng Thép silic kỹ thuật điện có định hướng Cán nguội thường Mạ thiếc Thép mạ nhôm kẽm Mạ kẽm nhúng nóng Thép tráng phủ Thép silic kỹ thuật điện không định hướng Nhôm kẽm Nhôm Mạ kẽm điện phân Tẩy gỉ Mạ crôm Mạ màu
Loại thép gân:
Thép gân
Loại thép dây:
Thép sợi thường Thép sợi Sản phẩm thép sợi Thép sợi công nghiệp
Lọai thép hình:
Thép ống chữ nhật Thép dẹp Cọc ván thép Thép chữ H Thép góc Thép ống vuông Thép rãnh/thép chữ V Các loại thép khác Thép chữ I
Loại thép ống:
Ống hàn xoắn ốc Ống hàn ERW ( HFI) Ống hàn đường thẳng Thép ống liền Ống hàn UOE Sản phẩm thép ống
Loại thép thanh:
Thép thanh rèn Thép thanh kéo nguội Sản phẩm thép thanh Thép thanh cán nóng đặc biệt Thép thanh cán nóng
Loại thép rèn đặc biệt:
Thép rèn đặc biệt Thép thanh cán nóng đặc biệt
Loại thép không gỉ:
Thép ống hàn không gỉ Thép không gỉ cán nguội Thép thanh không gỉ Thép sợi không gỉ Thép không gỉ (inox) Thép không gỉ cán nóng Thép cán dẹp
loại thép phôi:
Thép phôi vuông Thép phôi tấm Nguyên liệu cắt đầu cắt đuôi Thép phôi tròn Thép phôi
《 Thỏa thuận đăng ký thành viên》