Xin chào, chào mừng bạn đến với trang web của iSteelVN Mời đăng nhập Đăng ký miễn phí

Quy trình đăng bán hàng hóa của người bán

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÁN SẢN PHẨM/HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI BÁN

Bước 1. Người Bán truy cập vào Website ISTEEL VN

b1.png

Bước 2. Người Bán nhấp chọn nút chức năng “Mời đăng nhập” hoặc “Tôi là người bán”.

b2.png

Bước 3. Người Bán nhập Tên đăng nhập/Số ĐTDĐ, mật khẩu và mã xác minh.

Người Bán nhấp chọn nút chức năng “Đăng nhập”.

b3.png

Trường hợp Người Bán đăng bán sản phẩm tại “Cửa hàng tôn thép”.

Bước 4. Người Bán đăng bán sản phẩm tại “Cửa hàng tôn thép”.

Tại trang chủ của Website Người Bán nhấp chọn vào mục “Tôi là bên bán”.

b4.png

Người Bán đăng nhập và truy cập vào trang quản lý của Người Bán tại mục “Tôi là bên bán”. Và nhấp chọn vào mục Niêm yết hàng hóa tại cột bên trái của Website như hình:

b4'.png

Bước 5. Người Bán nhấp chọn vào nút chức năng “Nhập bảng Excel”

b5.png

Bước 6. Người Bán nhấp chọn nút chức năng “Mẫu đính kèm ảnh hàng hóa”.

Bước 7. Người Bán nhập thông tin về hàng hóa vào bảng mẫu Excel. Việc cập nhật thông tin hàng hóa được thực hiện như sau:

a.    Trong file excel chứa đựng các trường thông tin của sản phẩm/hàng hóa như hình sau:

b7a.png

b7a1.png

b7a2.png

b.    Người Bán tra cứu các thông tin được nêu trong các mục thông tin ISTEEL VN nêu sẵn tại các sheet trong file excel như hình:

b7b.png

Lưu ý: Các thông tin cần phải đảm bảo nhập chính xác. Trường hợp thông tin không chính xác thì hệ thống Website ISTEEL VN sẽ tự động xác định thông tin không hợp lệ và từ chối cho Người Bán tải thông tin lên Website ISTEEL VN.

Cụ thể:

-       Người Bán muốn nhập thông tin tên sản phẩm vào cột “Tên sản phẩm/Commodity”:

cuthew.png

Bước 1. Người Bán truy cập vào sheet “Commodity” ở dưới cùng file excel:

b1.png

Bước 2. Người Bán tra cứu tên sản phẩm có trong bảng đã được quy định sẵn như hình. 

b2.png

Bước 3. Người Bán sao chép tên sản phẩm và dán vào mục “Commodity”.

b3.png

-       Đối với các thông tin tại các mục Xuất sứ/Producer, Kho/Warehouse, Mắc thép/Grade; Chất lượng/Quality Grade và Đơn vị bán/Unit thì Người Bán thực hiện điền thông tin tương tự như mục Tên sản phẩm/Commodity.

-       Người Bán điều chỉnh các thông tin khác trong file Excel phù hợp với thông tin sản phẩm của Người Bán như Khối lượng hàng, Chiều dài, Dày/Dày vách, Chất lượng,… ngoài các thông tin được quy định sẵn bao gồm: Commodity (“Tên sản phẩm”), Producer (“Xuất xứ”), Warehouse (“Kho”), Grade (“Mác thép”), Chất lượng (“Quality Grade”) và Unit (“Đơn vị bán”).

b.    Sau khi Người Bán nhập đầy đủ thông tin sản phẩm/hàng hóa. Người Bán nhấp chọn nút chức năng “Lướt qua” như trong hình để tải file excel thông tin sản phẩm vừa tạo. (Người Bán lưu ý điền đúng và đầy đủ thông tin).

bb.png

c.    Người Bán nhấp chọn nút chức năng “Nhập”

bc.png

d.    Người Bán nhấp chọn “Nhập”. Thông tin sản phẩm sẽ được tải lên và hiện lên trên trang quản lý như sau:

bd.png

e.    Người Bán nhấp chọn vào ô đánh dấu tick của sản phẩm muốn đăng bán.

be.png

f.          Người Bán nhấp chọn nút chức năng như hình để tải thêm hình ảnh cho sản phẩm 

bf.png

Người Bán nhấp chọn vào nút chức năng dấu cộng để tải hình ảnh lên và nhấp chọn “Gửi”.

bf1.png

Trường hợp bài viết sau khi được đăng tải lên Website, Nếu Người Bán muốn gỡ bỏ bài viết sản phẩm ra khỏi Website. Người Bán vào trang quản lý và nhấp chọn nút chức năng sau để thực hiện gỡ bỏ bài viết.

bf2.png

Khi bài viết được gỡ xuống thành công sẽ hiện ra bảng thông báo như sau. Người Bán nhấp chọn nút chức năng “Xác định”.

bf3.png

Việc gỡ và đăng sản phẩm sẽ được lưu trữ và cập nhật tại mục “Đã được thêm vào”; “Đã gỡ xuống” và “Toàn bộ”.

bf4.png

 

Trường hợp Người Bán đăng bán sản phẩm tại mục “Trung tâm hỗ trợ trung gian”.

Bước 4.2 Người Bán đăng bán sản phẩm tại “Trung tâm hỗ trợ trung gian”

Người Bán truy cập vào trang quản lý của Người Bán tại mục “Tôi là bên bán”. Và nhấp chọn vào mục Niêm yết hàng hóa tại cột bên trái của Website như hình: 

b4.2.png

Bước 5. Người Bán thực hiện tương tự việc đăng tải và bán sản phẩm bắt đầu từ Bước 6 của các bước đăng bán sản phẩm qua “Cửa hàng tôn thép”.