Xin chào, chào mừng bạn đến với trang web của iSteelVN Mời đăng nhập Đăng ký miễn phí

Quy trình đặt hàng trong cửa hàng tôn thép

 

NGƯỜI MUA THỰC HIỆN MUA HÀNG THÔNG QUA “CỬA HÀNG TÔN THÉP”:

Bước 1. Người Mua đăng nhập vào tài khoản.

Người Mua nhấp chọn “Mời đăng nhập” tại trang chủ của Website.

b1.png

Bước 2. Nhập thông tin.

Tại mục đăng nhập Người Mua thực hiện nhập: Tên Đăng nhập/Số điện thoại; Mật khẩu; và Mã xác minh. Người Mua nhấp chọn nút chức năng “Đăng nhập”.

b2.png

Bước 3. Tại trang chủ Người Mua nhấp chọn “Cửa hàng tôn thép”

b3.png

Bước 4. Lựa chọn hàng hóa.

Sau khi đăng nhập vào Website ISTEEL VN, Người Mua chọn hàng hóa muốn mua trong cửa hàng tôn thép và nhấp vào nút mua để thêm hàng hóa vào giỏ hàng. Người Mua có thể tiếp tục mua hàng hóa khác trong cửa hàng tôn thép hoặc nhấp vào nút chức năng giỏ hàng để xác nhận đơn hàng;

b4.png

Người Mua nhấp chọn hàng hóa muốn mua, Người Mua nhấp chọn vào nút chức năng “Thêm vào giỏ hàng”.

b4.1.png

Bước 5. Người Mua truy cập vào giỏ hàng và nhấp chọn nút chức năng “Xác nhận đơn hàng”.

Người Mua nhấp chọn vào nút chức năng “Giỏ hàng” ở góc trên cùng bên phải như sau:

b5.png

Sau khi kiểm tra thông tin mua hàng hóa trong giỏ hàng là chính xác, nhấp vào nút xác nhận đơn hàng để chuyển đến giao diện xác nhận đơn hàng, xác nhận phương thức thanh toán, phương thức giao hàng và mô tả đơn đặt hàng, đồng thời kiểm tra số tiền đơn hàng, sau khi xác nhận đảm bảo tính chính xác. Sau đó, Người Mua nhấp chọn nút chức năng “Xác nhận đơn hàng”.

b5.1.png

Bước 6. Xác nhận đơn hàng

b6.png

i)     Người Mua lựa chọn “Hình thức thanh toán”. Người Mua lựa chọn một trong các hình thức thanh toán được ISTEEL cung cấp:

-       Thanh toán toàn bộ là Thanh toán tổng đơn hàng hoặc

-       Thành toán tiền đặt cọc là Tỷ lệ thanh toán tiền cọc so với thanh toán toàn bộ 30 %; Hoàn tất thanh toán tiền đặt cọc và hoàn tất khoản thanh toán còn lại trước khi giao hàng; hoặc

-       Thành toán khi nhận hàng.

b6.1.png

ii)                 Người Mua lựa chọn phương thức giao hàng: ISTEEL VN cung cấp hai phương thức thanh toán là Tự lấy hàng và Ủy thác hệ thống trang web. Trong đó:

-       Tự lấy hàng là khi Người Mua tự chuẩn bị phương tiện/đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển để lấy hàng. Người Mua nhấp chọn nút chức năng “Tự lấy hàng”

b6.2.png 

-       Ủy thác hệ thống trang web là khi Người Mua sẽ ủy thác cho ISTEEL VN thực hiện hoạt động vận chuyển hàng hóa: Người Mua nhấp chọn nút chức năng “Ủy thác hệ thống trang web” và cập nhật địa chỉ nhận hàng bằng cách nhấp chọn vào nút chức năng “Thêm địa chỉ nhận hàng” ở góc dưới cùng bên phải.

b6.3.png

Người Mua nhập thông tin đầy đủ bao gồm: Tỉnh/Thành phố; Huyện/Quận; Xã/Phường; Địa chỉ cụ thể; Người nhận hàng và Số điện thoại. Người Mua nhấp chọn nút chức năng “Lưu”.

b6.4.png

Người Mua xem xét nội dung về thông tin hàng hóa đã đặt để đảm bảo về tính chính xác của thông tin hàng hóa bao gồm: Thông tin Người Bán; thông tin về đơn giá sản phẩm đã bao gồm thuế, số lượng hàng hóa; thông tin tổng trọng lượng hàng hóa và tổng số tiền phải trả.

b6.5.png

b6.6.png

Người Mua nhập thêm thông tin ghi chú (Lưu ý) mà Người Mua muốn ISTEEL lưu ý. Người Mua nhập thông tin tại mục “Nêu rõ ghi chú” như sau:

b6.7.png

Bước 7. Người Mua nhấp chọn “Gửi đơn hàng”. Sau khi, Người Mua xác nhận thông tin đặt hàng, Người Mua nhấp chọn nút “Gửi đơn hàng” thì sẽ hiện ra thông báo “Cảm ơn bạn, đã tạo đơn hàng!” như sau:

b7.png

Theo đó Người Mua cần thực hiện việc thanh toán trong khoảng thời gian là 36 giờ. Trường hợp nếu có yêu cầu/hoặc thắc mắc thì Người Mua có thể liên hệ đến số điện thoại chăm sóc khách hàng của ISTEEL VN 028.2253.7888.

b7.1.png

 

Bước 8. Người Mua thực hiện thanh toán đơn hàng: Sau khi đơn hàng được gửi thành công, Người Mua nhấp vào Thanh toán ngay trên giao diện nhắc nhở hoặc nhấp vào Thanh toán ngay trên giao diện kiểm tra đơn hàng để chuyển đến giao diện thanh toán đơn hàng; chọn phương thức thanh toán trong giao diện thanh toán đơn hàng (hiện tại chỉ hỗ trợ ngoại tuyến) và chọn ngân hàng nhận tiền của trang web, loại hình thanh toán và tải lên chứng từ thanh toán, cuối cùng xác nhận thanh toán.

b8.png

Bước 9. Người Mua thực hiện thủ tục thanh toán tại giao diện thanh toán đơn hàng.

b9.png

Theo đó:

-       Người Mua xem xét lại các thông tin: Mã đơn hàng, thời gian đặt hàng, số lượng đặt hàng, tổng số lượng đơn đặt hàng, số tiền đã trả, Tên Người Bán, số thẻ tài khoản ngân hàng.

-       Số tiền thanh toán này (VND) và loại hình thanh toán.

-       Người Mua thực hiện thanh toán và chụp tải chứng nhận thanh toán (file .img) (nếu có) lên Website ISTEEL VN tại nút chức năng.

b9.1.png

-       Người Mua nhấp chọn “Xác nhận”. Trang Website sẽ thông báo là việc thanh toán đã thành công như hình sau:

b9.2.png

 

Bước 10. Người Bán và Người Mua thực hiện vận chuyển và giao nhận hàng hóa.

Người mua có thể gửi kế hoạch giao hàng cho người bán đối với các đơn hàng đã được thanh toán, người bán sẽ xác nhận và chuẩn bị hàng hóa;

Người Mua nhấp chọn vào mục “Kế hoạch tự nhận hàng” hoặc “thông tin tài xế” để cập nhật kế hoạch. Người Mua nhấp chọn vào nút chức năng “Thêm Bill”. 

b10.png

Người Mua nhập thông tin về tài xế, xe và ngày lấy hàng theo bảng như sau và nhấp chọn lưu.

b10.1.png

Bước 11. Lập hóa đơn trên website: Sau khi, đơn hàng thành công, Người Bán tiến hành xuất hóa đơn giá trị gia tăng tương ứng cho Người Mua hoặc ISTEEL VN xuất hóa đơn giá trị gia tăng tương ứng cho Người Mua trường hợp ISTEEL là bên bán hàng hóa.