Xin chào, chào mừng bạn đến với trang web của iSteelVN Mời đăng nhập Đăng ký miễn phí

Quy chế hoạt động của Website ISTEELVN

 

CÔNG TY CỔ PHẦN I STEEL VN

——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Số:  ………………..

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng __ năm 20___

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE ISTEELVN.COM/INDEX.HTML

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Website ISTEEL VN (“ISTEEL VN”) do CÔNG TY CỔ PHẦN I STEEL VN thực hiện hoạt động và vận hành.  

Mục đích của Website ISTEEL VN: 

· Website ISTEEL VN có địa chỉ www.isteelvn.com/index.html (sau đây gọi tắt là “ISTEEL VN”) và bắt đầu hoạt động từ ngày 05/12/2020.

· ISTEEL VN ra đời nhằm tạo môi trường cho Người Mua và Người Bán tiến hành các hoạt động mua bán hàng hóa chủ yếu là thép các loại bao gồm: Thép cuộn silic kỹ thuật điện cán nóng, Tấm thép silic cán nóng, Thép dài cắt dọc cán nóng,…. Website cung cấp công cụ hỗ trợ quản lý bán hàng/đăng bán sản phẩm cho Người Bán và công cụ quản lý đơn hàng và chức năng mua hàng cho Người Mua. Website ISTEEL VN hiện nay có hai Thành Viên duy nhất là Người Mua và Người Bán. Trong đó, Đối với Người Mua bao gồm các chủ thể là Người lướt Web”, “Người dùng đã đăng ký” và “Người dùng được chứng nhận”. Đối với Người Bán bao gồm các chủ thể là “Người Lướt Web, “Người dùng đã đăng ký” và “Người dùng được chứng nhận”.

· Sản phẩm giao dịch trên Website ISTEEL VN phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

· Người Mua, Người Bán của Website ISTEEL VN là các cá nhân, tổ chức có hoạt động thương mại hợp pháp, phải đăng ký kê khai các thông tin cá nhân bắt buộc trước khi được công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ do Website ISTEEL VN cung cấp hoặc liên quan đến Website ISTEEL VN. Các cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch trên Website ISTEEL VN tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.  

· Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Website ISTEEL VN phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy định của pháp luật và quy định của Website ISTEEL VN.

Nguyên tắc của Website ISTEEL VN:

· Các quy định được nêu tại Website là bắt buộc áp dụng đối với các Thành Viên của ISTEEL VN. Thành Viên khi tham gia giao dịch trên ISTEEL VN phải có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.

· Các điều khoản và điều kiện trong Quy chế này sẽ điều khiển việc sử dụng các dịch vụ do ISTEEL VN cung cấp và có sẵn trên Website ISTEEL VN. 

· Bằng cách sử dụng các tính năng/chức năng của Website ISTEEL VN, Thành Viên được xem là đã đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được đặt ra trong Quy chế này, cũng như các điều khoản và điều kiện được ám chỉ và/hoặc bao hàm.

· Thông tin về Người Mua, Người Bán trên Website phải minh bạch và chính xác.

· Hàng hóa/sản phẩm được giới thiệu, cung cấp trên Website ISTEEL VN phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

· Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Người Mua, Người Bán khi tham gia giao dịch trên Website ISTEEL VN  phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy định của pháp luật và quy định của Website ISTEEL VN.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định nghĩa chung:

a. ISTEEL VN: tên miền của Website là isteelvn.com/index.html (Website ISTEEL VN/ ISTEEL VN); Công Ty Cổ Phần I STEEL VN.

b. Người Mua:

Hiện tại trên Website đang tồn tại ba dạng chủ thể là Người Mua bao gồm:

i. Người Mua là “Người lướt Web” cụ thể: Người Mua không đăng ký tài khoản trên Website ISTEEL VN. Đối với Người Mua là Người Lướt Web sẽ bị hạn chế một số quyền và nghĩa vụ nhất định. Cụ thể: Người lướt Web sẽ không thể xem được hàng hóa, thông tin hàng hóa, không sử dụng được các công cụ mua hàng hóa được cung cấp trên Website ISTEEL VN.

ii. Người Mua là “Người dùng đã đăng ký” cụ thể là người dùng đã điền thông tin vào trang đăng ký và nhấp vào "đã đọc và đồng ý" và chưa nộp các giấy tờ liên quan hoặc đã nộp nhưng chưa được ISTEEL VN xét duyệt xác nhận.

iii. Người Mua là “Người dùng được chứng nhận”:  người dùng đã điền thông tin vào trang đăng ký và nhấp vào "đã đọc và đồng ý", đã nộp các giấy tờ liên quan và đã được Website ISTEEL VN kiểm duyệt xác nhận. Người Mua là Người dùng được chứng nhận sẽ không bị giới hạn về quyền lợi được thực hiện trên Website. Cụ thể Người Mua là “Người dùng đã được chứng nhận” có thể xem thông tin về hàng hóa, được thực hiện việc đặt mua hàng hóa và sử dụng các công cụ quản lý mà Website cung cấp.

c. Người Bán:

i. Tương tự với Người Mua, trên Website đang tồn tại ba dạng chủ thể là Người Bán bao gồm: Người Bán là “Người lướt Web; Người Bán là “Người dùng đã đăng ký” và Người Bán là “Người dùng được chứng nhận” và ISTEEL VN. Trong đó quyền lợi và nghĩa vụ của Người Lướt Web và Người dùng đã đăng ký cũng sẽ bị giới hạn như Người Bán không thực hiện được các chức năng đăng bán hàng hóa/tìm kiếm hàng hóa...

ii. Đối với Người Bán là Người dùng được chứng nhận và ISTEEL VN có các quyền lợi như sau: Được đăng bán sản phẩm của Người Bán trên Website ISTEEL VN; Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc đăng bán, quản lý sản phẩm/hàng hóa và quản lý đơn hàng trên Sàn TMĐT ISTEEL VN; …

d. Thành Viên: Là bao gồm cả Người Bán, Người Mua có tài khoản truy cập trên Website ISTEEL VN bao gồm Người dùng đã đăng ký và Người dùng được chứng nhận và ISTEEL VN. Thành Viên có trách nhiệm thực hiện theo nội dung quy định tại Quy chế này.

2. Lĩnh vực hoạt động của Website ISTEEL VN

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)

3. Quy định hoạt động

‐ Người Mua, Người Bán khi tham gia thực hiện trao đổi/giao dịch trên Website ISTEEL VN được tự do trao đổi/giao dịch thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, không trái với qui định của pháp luật, quy định của ISTEEL VN.

‐ Người Mua, Người Bán khi sử dụng Website ISTEEL VN phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định, chính sách và quy chế của ISTEEL VN. Mọi hoạt động liên quan nhân danh tài khoản của Người Mua, Người Bán được coi là hoàn toàn tự nguyện. Nếu có tranh chấp sẽ được giải quyết theo trình tự và thủ tục đã thỏa thuận.

‐ Người Mua, Người Bán không được phép chia sẻ, trao đổi các thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục, kích động, phản động, vi phạm các quy định của pháp luật và quy định của ISTEEL VN. Trường hợp vi phạm, Ban quản lý Website ISTEEL VN sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể theo quy định.

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1. Quy trình dành cho Người Mua

i) Đăng ký tài khoản truy cập ISTEEL VN; ii) Mua hàng thông qua “Cửa hàng tôn thép”; iii) Mua hàng thông qua “Trung tâm hỗ trợ trung gian”.

1.1. Đăng ký tài khoản truy cập ISTEEL VN

Bước 1: Nhấn vào nút đăng ký và đăng ký miễn phí trên trang chủ của Website ISTEEL VN.

b1.png 

Sau đó, Người Mua vào giao diện đăng ký thành viên, điền thông tin dữ liệu tương ứng theo hướng dẫn bao gồm: Số điện thoại; Mã xác minh; Mã kiểm tra điện thoại di động; Mật khẩu đăng nhập; Xác nhận mật khẩu; Theo dõi loại sản phẩm; Lựa chọn “Theo dõi loại sản phẩm”.  Sau khi đọc và đồng ý với "Thỏa thuận đăng ký thành viên", nhấn nút Đăng ký ngay là đăng ký thành viên thành công.

 b1.1.png

Bước 2: Người Mua nhấp chọn Đã đọc và đồng ý < Các quy tắc và thỏa thuận trang web> và nhấp chọn “Đăng ký ngay bây giờ”. Website sẽ thông báo “Chúc mừng bạn, đã đăng ký thành công”.

b2.png 

Lưu ý: Sau khi hoàn thành bước 2 Người Mua chỉ có quyền xem thông tin trang web mà không thực hiện được các thao tác khác trên trang Website ISTEEL VN ví dụ: Chức năng tìm kiếm hàng hóa, tra cứu thông tin sản phẩm, giá sản phẩm v.v., Người Mua cần tiến hành thực hiện thao tác xác minh tài khoản trên trang Website ISTEEL VN để có thể kích hoạt tài khoản để trải nghiệm các dịch vụ dành cho Người Mua.

Bước 3. Xác minh tài khoản. Người Mua tiến hành thực hiện xác minh tài khoản bằng cách cập nhật thông tin của Người Mua theo yêu cầu của ISTEEL VN và nhấp chọn xác minh.

b3.png 

Bước 3. Yêu cầu xác minh của Người Mua sẽ được gửi đi để được ISTEEL VN phê duyệt.

b3.png 

Bước 4. Khi Yêu cầu xác minh tài khoản được phê duyệt thì sẽ hiển thị thông báo “Xác minh của bạn thông qua!” như sau:

b4.png 

1.2. Trường hợp Người Mua thực hiện mua hàng thông qua “Cửa hàng tôn thép”:

Bước 1. Người Mua đăng nhập vào tài khoản.

Người Mua nhấp chọn “Mời đăng nhập” tại trang chủ của Website.

b1.png 

Bước 2. Nhập thông tin.

Tại mục đăng nhập Người Mua thực hiện nhập: Tên Đăng nhập/Số điện thoại; Mật khẩu; và Mã xác minh. Người Mua nhấp chọn nút chức năng “Đăng nhập”.

b2.png 

Bước 3. Tại trang chủ Người Mua nhấp chọn “Cửa hàng tôn thép”

b3.png 

Bước 4. Lựa chọn hàng hóa.

Sau khi đăng nhập vào Website ISTEEL VN, Người Mua chọn hàng hóa muốn mua trong cửa hàng tôn thép và nhấp vào nút mua để thêm hàng hóa vào giỏ hàng. Người Mua có thể tiếp tục mua hàng hóa khác trong cửa hàng tôn thép hoặc nhấp vào nút chức năng giỏ hàng để xác nhận đơn hàng;

 b4.png

Người Mua nhấp chọn hàng hóa muốn mua, Người Mua nhấp chọn vào nút chức năng “Thêm vào giỏ hàng”.

b4.1.png 

Bước 5. Người Mua truy cập vào giỏ hàng và nhấp chọn nút chức năng “Xác nhận đơn hàng”.

Người Mua nhấp chọn vào nút chức năng “Giỏ hàng” ở góc trên cùng bên phải như sau:

b5.png 

Sau khi kiểm tra thông tin mua hàng hóa trong giỏ hàng là chính xác, nhấp vào nút xác nhận đơn hàng để chuyển đến giao diện xác nhận đơn hàng, xác nhận phương thức thanh toán, phương thức giao hàng và mô tả đơn đặt hàng, đồng thời kiểm tra số tiền đơn hàng, sau khi xác nhận đảm bảo tính chính xác. Sau đó, Người Mua nhấp chọn nút chức năng “Xác nhận đơn hàng”.

b5.1.png 

Bước 6. Xác nhận đơn hàng

b6.png 

i) Người Mua lựa chọn “Hình thức thanh toán”. Người Mua lựa chọn một trong các hình thức thanh toán được ISTEEL cung cấp:

Thanh toán toàn bộ là Thanh toán tổng đơn hàng hoặc

Thành toán tiền đặt cọc là Tỷ lệ thanh toán tiền cọc so với thanh toán toàn bộ 30 %; Hoàn tất thanh toán tiền đặt cọc và hoàn tất khoản thanh toán còn lại trước khi giao hàng; hoặc

Thành toán khi nhận hàng.

b6.1.png 

ii) Người Mua lựa chọn phương thức giao hàng: ISTEEL VN cung cấp hai phương thức thanh toán là Tự lấy hàng và Ủy thác hệ thống trang web. Trong đó:

Tự lấy hàng là khi Người Mua tự chuẩn bị phương tiện/đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển để lấy hàng. Người Mua nhấp chọn nút chức năng “Tự lấy hàng”

b6.2.png 

Ủy thác hệ thống trang web là khi Người Mua sẽ ủy thác cho ISTEEL VN thực hiện hoạt động vận chuyển hàng hóa: Người Mua nhấp chọn nút chức năng “Ủy thác hệ thống trang web” và cập nhật địa chỉ nhận hàng bằng cách nhấp chọn vào nút chức năng “Thêm địa chỉ nhận hàng” ở góc dưới cùng bên phải.

b6.3.png 

Người Mua nhập thông tin đầy đủ bao gồm: Tỉnh/Thành phố; Huyện/Quận; Xã/Phường; Địa chỉ cụ thể; Người nhận hàng và Số điện thoại. Người Mua nhấp chọn nút chức năng “Lưu”.

b6.4.png 

Người Mua xem xét nội dung về thông tin hàng hóa đã đặt để đảm bảo về tính chính xác của thông tin hàng hóa bao gồm: Thông tin Người Bán; thông tin về đơn giá sản phẩm đã bao gồm thuế, số lượng hàng hóa; thông tin tổng trọng lượng hàng hóa và tổng số tiền phải trả.

b6.5.png 

b6.6.png 

Người Mua nhập thêm thông tin ghi chú (Lưu ý) mà Người Mua muốn ISTEEL lưu ý. Người Mua nhập thông tin tại mục “Nêu rõ ghi chú” như sau:

b6.7.png 

Bước 7. Người Mua nhấp chọn “Gửi đơn hàng”. Sau khi, Người Mua xác nhận thông tin đặt hàng, Người Mua nhấp chọn nút “Gửi đơn hàng” thì sẽ hiện ra thông báo “Cảm ơn bạn, đã tạo đơn hàng!” như sau:

b7.png 

Theo đó Người Mua cần thực hiện việc thanh toán trong khoảng thời gian là 36 giờ. Trường hợp nếu có yêu cầu/hoặc thắc mắc thì Người Mua có thể liên hệ đến số điện thoại chăm sóc khách hàng của ISTEEL VN 028.2253.7888.

b7.1.png 

Bước 8. Người Mua thực hiện thanh toán đơn hàng: Sau khi đơn hàng được gửi thành công, Người Mua nhấp vào Thanh toán ngay trên giao diện nhắc nhở hoặc nhấp vào Thanh toán ngay trên giao diện kiểm tra đơn hàng để chuyển đến giao diện thanh toán đơn hàng; chọn phương thức thanh toán trong giao diện thanh toán đơn hàng (hiện tại chỉ hỗ trợ ngoại tuyến) và chọn ngân hàng nhận tiền của trang web, loại hình thanh toán và tải lên chứng từ thanh toán, cuối cùng xác nhận thanh toán.

b8.png 

Bước 9. Người Mua thực hiện thủ tục thanh toán tại giao diện thanh toán đơn hàng.

b9.png 

Theo đó:

Người Mua xem xét lại các thông tin: Mã đơn hàng, thời gian đặt hàng, số lượng đặt hàng, tổng số lượng đơn đặt hàng, số tiền đã trả, Tên Người Bán, số thẻ tài khoản ngân hàng.

Số tiền thanh toán này (VND) và loại hình thanh toán.

Người Mua thực hiện thanh toán và chụp tải chứng nhận thanh toán (file .img) (nếu có) lên Website ISTEEL VN tại nút chức năng.

b9.1.png 

Người Mua nhấp chọn “Xác nhận”. Trang Website sẽ thông báo là việc thanh toán đã thành công như hình sau:

b9.2.png 

 

Bước 10. Người Bán và Người Mua thực hiện vận chuyển và giao nhận hàng hóa.

Người mua có thể gửi kế hoạch giao hàng cho người bán đối với các đơn hàng đã được thanh toán, người bán sẽ xác nhận và chuẩn bị hàng hóa;

Người Mua nhấp chọn vào mục “Kế hoạch tự nhận hàng” hoặc “thông tin tài xế” để cập nhật kế hoạch. Người Mua nhấp chọn vào nút chức năng “Thêm Bill”.  

b10.png 

Người Mua nhập thông tin về tài xế, xe và ngày lấy hàng theo bảng như sau và nhấp chọn lưu.

 b10.1.png

Bước 11. Lập hóa đơn trên website: Sau khi, đơn hàng thành công, Người Bán tiến hành xuất hóa đơn giá trị gia tăng tương ứng cho Người Mua hoặc ISTEEL VN xuất hóa đơn giá trị gia tăng tương ứng cho Người Mua trường hợp ISTEEL là bên bán hàng hóa.

1.2. Trường hợp Người Mua thực hiện mua hàng thông qua “Trung tâm hỗ trợ trung gian”.

Bước 1. Người Mua đăng nhập vào Website ISTEEL VN.

Bước 2. Người Mua vào mục “Trung tâm hỗ trợ trung gian” và lựa chọn mặt hàng muốn mua.

b2.png 

Bước 3. Người Mua nhấp chọn vào nút chức năng “Thêm vào giỏ hàng”. Người Mua tiếp tục thực hiện việc mua hàng hóa hoặc tiến hành đến giỏ hàng để gửi đơn đặt hàng.

b3.png 

Bước 4. Tại mục giỏ hàng, Người Mua kiểm tra đơn hàng và nhấp chọn “Xác nhận đơn hàng”

b4.png 

Sau khi nhấp chọn “Xác nhận đơn hàng” sẽ hiện ra mục thông báo như hình. Khi nhấp chọn nút chức năng “Xác định” thì đơn hàng sẽ được tạo ngay lập tức.

b4.1.png 

Sau khi nhấp “Xác định” sẽ hiện ra bảng thông báo đơn hàng đã tạo như sau:

b4.2.png 

Bước 5. Sau khi đơn đặt hàng được gửi thông tin đặt hàng của Người Mua sẽ được ghi nhận tại hệ thống quản lý đơn hàng của Người Bán. Đồng thời, thông tin và phương thức liên hệ của Người Bán sẽ được hiển thị trên giao diện gửi đơn đặt hàng thành công và Người Mua có thể hoàn tất các giao dịch đặt hàng tiếp theo thông qua liên hệ trực tiếp với Người Bán.

2. Quy trình dành cho Người Bán:

Người Bán được thực hiện các thao tác sau trên Website ISTEEL VN bao gồm: i) Đăng bán hàng hóa; ii) Thực hiện bán hàng thông qua hai phương thức: Bán hàng thông qua “Cửa hàng tôn thép”, Bán hàng thông qua “Trung tâm hỗ trợ trung gian”.

2.1. Đăng ký tài khoản truy cập Website ISTEEL VN

Bước 1: Nhấn vào nút đăng ký và đăng ký miễn phí trên trang chủ của Website ISTEEL VN.

b1.png 

Sau đó, Người Bán vào giao diện đăng ký thành viên, điền thông tin dữ liệu tương ứng theo hướng dẫn bao gồm: Số điện thoại; Mã xác minh; Mã kiểm tra điện thoại di động; Mật khẩu đăng nhập; Xác nhận mật khẩu; Theo dõi loại sản phẩm; Lựa chọn “Theo dõi loại sản phẩm”.  Sau khi đọc và đồng ý với "Thỏa thuận đăng ký thành viên", nhấn nút Đăng ký ngay là đăng ký thành viên thành công.

b1.1.png 

Bước 2: Người Bán nhấp chọn Đã đọc và đồng ý < Các quy tắc và thỏa thuận trang web> và nhấp chọn “Đăng ký ngay bây giờ”. Website sẽ thông báo “Chúc mừng bạn, đã đăng ký thành công”.

b2.png 

Lưu ý: Sau khi hoàn thành bước 2 Người Bán chỉ có quyền xem thông tin trang web mà không thực hiện được các thao tác khác trên trang Website ISTEEL VN ví dụ: Chức năng đăng bán sản phẩm .v.v., Người Bán cần tiến hành thực hiện thao tác xác minh tài khoản trên trang Website ISTEEL VN để có thể kích hoạt tài khoản để trải nghiệm các dịch vụ dành cho Người Bán.

Bước 3. Xác minh tài khoản. Người Bán tiến hành thực hiện xác minh tài khoản bằng cách cập nhật thông tin của Người Bán theo yêu cầu của ISTEEL VN và nhấp chọn xác minh.

b3.png 

Bước 3. Yêu cầu xác minh của Người Bán sẽ được gửi đi để được ISTEEL VN phê duyệt.

b3.1.png 

Bước 4. Khi Yêu cầu xác minh tài khoản được phê duyệt thì sẽ hiển thị thông báo “Xác minh của bạn thông qua!” như sau:

b4.png 

 

2.2. Cập nhật thông tin gian hàng.

Bước 1. Người Bán đăng nhập và truy cập vào trang quản lý của Người Bán như hình. Tại trang chủ của trang quản lý. Người Bán nhấp chọn mục “Tôi là bên bán”.

b1.png 

Bước 2. Người Bán nhấp chọn mục thông tin “Cửa hàng của bạn” tại mục dưới cùng của bảng thông tin bên trái của trang quản lý.

b2.png 

Bước 3. Người bán cập nhật thông tin gian hàng của Người Bán như hình:

b3.png 

Bước 4. Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin của Người Bán. Người Bán nhấp chọn nút chức năng “Lưu”

b4.png 

Người Bán đã thực hiện xong việc cập nhật thông tin gian hàng của Người Bán.

2.3. Đăng bán hàng hóa.

Người Bán thực hiện thao tác đăng bán hàng hóa như sau:

Bước 1. Người Bán truy cập vào Website ISTEEL VN

b1.png 

Bước 2. Người Bán nhấp chọn nút chức năng “Mời đăng nhập” hoặc “Tôi là người bán”.

b2.png 

Bước 3. Người Bán nhập Tên đăng nhập/Số ĐTDĐ, mật khẩu và mã xác minh. Người Bán nhấp chọn nút chức năng “Đăng nhập”.

b3.png 

Trường hợp Người Bán đăng bán sản phẩm tại “Cửa hàng tôn thép”. 

Bước 4.1. Người Bán đăng bán sản phẩm tại “Cửa hàng tôn thép”

Tại trang chủ của Website Người Bán nhấp chọn vào mục “Tôi là bên bán”.

b4.1.png 

Người Bán đăng nhập và truy cập vào trang quản lý của Người Bán tại mục “Tôi là bên bán”. Và nhấp chọn vào mục Niêm yết hàng hóa tại cột bên trái của Website như hình:

b4.2.png 

Bước 6. Người Bán nhấp chọn vào nút chức năng “Nhập bảng Excel”

b6.png 

Bước 7. Người Bán nhấp chọn nút chức năng “Mẫu đính kèm ảnh hàng hóa”.

Bước 8. Người Bán nhập thông tin về hàng hóa vào bảng mẫu Excel. Việc cập nhật thông tin hàng hóa được thực hiện như sau:

a. Trong file excel chứa đựng các trường thông tin của sản phẩm/hàng hóa như hình sau:

b8a.png 

b8a1.pngb8a2.png 

 

b. Người Bán tra cứu các thông tin được nêu trong các mục thông tin ISTEEL VN nêu sẵn tại các sheet trong file excel như sau:

8b1.png 

Lưu ý: Các thông tin cần phải đảm bảo nhập chính xác. Trường hợp thông tin không chính xác thì hệ thống Website ISTEEL VN sẽ tự động xác định thông tin không hợp lệ và từ chối cho Người Bán tải thông tin lên Website ISTEEL VN.

Cụ thể:

Người Bán muốn nhập thông tin tên sản phẩm vào cột “Commodity”:

 8b2.png

Bước 1. Người Bán truy cập vào sheet “Commodity” ở dưới cùng file excel:

b1.png 

Bước 2. Người Bán tra cứu tên sản phẩm có trong bảng đã được quy định sẵn như hình.  

b2.png 

Bước 3. Người Bán sao chép tên sản phẩm và dán vào mục “Commodity”.

b3.png 

Đối với các thông tin tại các mục Xuất sứ/Producer, Kho/Warehouse, Mắc thép/Grade; Chất lượng/Quality Grade và Đơn vị bán/Unit thì Người Bán thực hiện điền thông tin tương tự như mục Tên sản phẩm/Commodity.

Người Bán điều chỉnh các thông tin khác trong file Excel phù hợp với thông tin sản phẩm của Người Bán như Khối lượng hàng, Chiều dài, Dày/Dày vách, Chất lượng,… ngoài các thông tin được quy định sẵn bao gồm: Commodity (“Tên sản phẩm”), Producer (“Xuất xứ”), Warehouse (“Kho”), Grade (“Mác thép”), Chất lượng (“Quality Grade”) và Unit (“Đơn vị bán”).

b. Sau khi Người Bán nhập đầy đủ thông tin sản phẩm/hàng hóa. Người Bán nhấp chọn nút chức năng “Lướt qua” như trong hình để tải file excel thông tin sản phẩm vừa tạo. (Người Bán lưu ý điền đúng và đầy đủ thông tin).

 

b1.png 

c. Người Bán nhấp chọn “Nhập”. Thông tin sản phẩm sẽ được tải lên và hiện lên trên trang quản lý như sau:

c1.png 

d.  Người Bán nhấp chọn “Nhập”. Thông tin sản phẩm sẽ được tải lên và hiện lên trên trang quản lý như sau: 


d1.png 

e. Người Bán nhấp chọn vào ô đánh dấu tick của sản phẩm muốn đăng bán.


e1.png 

      f. Người Bán nhấp chọn nút chức năng như hình để tải thêm hình ảnh cho sản phẩm

f1.png

Người Bán nhấp chọn vào nút chức năng dấu cộng để tải hình ảnh lên và nhấp chọn “Gửi”. 

f2.png

Trường hợp bài viết sau khi được đăng tải lên Website, Nếu Người Bán muốn gỡ bỏ bài viết sản phẩm ra khỏi Website. Người Bán vào trang quản lý và nhấp chọn nút chức năng sau để thực hiện gỡ bỏ bài viết.

 f3.png

Khi bài viết được gỡ xuống thành công sẽ hiện ra bảng thông báo như sau. Người Bán nhấp chọn nút chức năng “Xác định”.

f4.png 

Việc gỡ và đăng sản phẩm sẽ được lưu trữ và cập nhật tại mục “Đã được thêm vào”; “Đã gỡ xuống” và “Toàn bộ”.

f5.png 

Trường hợp Người Bán đăng bán sản phẩm tại mục “Trung tâm hỗ trợ trung gian”.

Bước 4.2 Người Bán đăng bán sản phẩm tại “Trung tâm hỗ trợ trung gian”

Người Bán truy cập vào trang quản lý của Người Bán tại mục “Tôi là bên bán”. Và nhấp chọn vào mục Niêm yết hàng hóa tại cột bên trái của Website như hình:  

b4.2.png 

Bước 5. Người Bán thực hiện tương tự việc đăng tải và bán sản phẩm bắt đầu từ Bước 6 của các bước đăng bán sản phẩm qua “Cửa hàng tôn thép”.

2.4. Phê duyệt đơn hàng đặt mua của Người Mua và thực hiện giao dịch.

Bước 1. Người Bán truy cập vào tài khoản của Người Bán và truy cập vào mục “Đơn đặt hàng”. Người Bán truy cập vào mục “Đơn đặt hàng khu vực cửa hàng” hoặc “Đơn hàng trung gian” để kiểm tra.

b1.png 

Bước 2. Người Bán nhấp chọn vào “Xem chi tiết” để xem thông tin đơn hàng.

b2.png 

Bước 3. Kiểm tra và Xác nhận hàng hóa: Người Bán theo tình hình giao hàng thực tế để kiểm tra và chuẩn bị hàng hóa.

b3.png 

Bước 5. Người Mua, Người Bán tiến hành giao hàng và hoàn tất giao dịch. (Khi Người Mua nhận được hàng hóa và hóa đơn thì giao dịch hoàn tất).

3. Quy trình giao nhận vận chuyển:

Người Mua có thể lựa chọn hai hình thức giao nhận hàng hóa là tự nhận hàng và hình thức ủy thác cho hệ thống ISTEEL VN thực hiện vận chuyển hàng hóa. Đối với hình thức Tự nhận hàng là hình thức mà Người Mua tự chỉ định cá nhân/đơn vị vận chuyển đến kho chứa hàng của Người Bán để lấy hàng; Đối với hình thức ủy thác cho hệ thống ISTEEL VN giao hàng có nghĩa là hàng hóa được ISTEEL VN sắp xếp cá nhân/đơn vị giao hàng tiến hành giao hàng đến địa điểm chỉ định của Người Mua.  

a. Đối với hình thức tự giao hàng:

Quy trình thực hiện giao hàng:

Bước 1. Người Mua tiến hành gửi kế hoạch giao hàng cho Người Bán.

Bước 2. Sau khi Người Bán xét duyệt và xác nhận kế hoạch giao hàng thì Người Bán in số phiếu giao hàng tương ứng để cung cấp cho Người Mua đến nhận hàng hóa.

Bước 3. Người Mua đến nhận hàng theo kế hoạch đã xác định và Người Mua sẽ ký xác nhận sau khi đã nhận hàng.

Bước 4. Người Mua và Người Bán tiến hành giao hàng hóa.

Thời gian giao hàng: theo kế hoạch giao hàng mà Người Mua đã gửi.

Trường hợp trong quá trình vận chuyển hàng hóa/sản phẩm phát sinh chậm trễ Người Bán sẽ thông tin kịp thời cho Người Mua để thỏa thuận/thương lượng điều chỉnh thời gian giao nhận (nếu xét thấy cần thiết); Trường hợp hai bên không thể thương lượng/thỏa thuận điều chỉnh về thời gian giao nhận. Người Bán và Người Mua có thể thỏa thuận để hủy/chấm dứt giao dịch hoặc thực hiện các biện pháp giải quyết tranh chấp khác theo quy định tại Quy chế này hoặc pháp luật.

b. Đối với hình thức ủy thác cho ISTEEL VN thực hiện việc vận chuyển hàng hóa:

Quy trình thực hiện giao hàng:

Bước 1. Người Mua sẽ thêm một kế hoạch giao hàng mới cho các chứng từ đã được thanh toán và giao hàng theo ISTEEL VN.

Bước 2. ISTEEL VN xác nhận thông tin giao hàng.

Bước 3. ISTEEL VN sẽ sắp xếp giao hàng đến địa điểm Người Mua chỉ định.

Bước 4. Người Mua kiểm tra hàng hóa và kí xác nhận đã nhận hàng hóa.

Bước 5. Người Mua và Người Bán tiến hành giao hàng hóa.

Thời gian giao hàng: thời gian giao hàng tiêu chuẩn là 07 – 14 ngày làm việc kể từ thời điểm đơn hàng được thanh toán (nếu Người Mua thanh toán trước) hoặc từ thời điểm đơn hàng được ghi nhận (Nếu Người Mua lựa chọn thanh toán khi nhận hàng) hoặc thời gian theo kế hoạch mà Người Mua cung cấp (Nếu có). Các bên có thể thương lượng thỏa thuận một khoảng thời gian giao hàng khác để đảm bảo sự thuận lợi giữa các bên.

Trường hợp trong quá trình vận chuyển hàng hóa/sản phẩm phát sinh chậm trễ Người Bán sẽ thông tin kịp thời cho Người Mua để thỏa thuận/thương lượng điều chỉnh thời gian giao nhận (nếu xét thấy cần thiết); Trường hợp hai bên không thể thương lượng/thỏa thuận điều chỉnh về thời gian giao nhận. Người Bán và Người Mua có thể thỏa thuận để hủy/chấm dứt giao dịch hoặc thực hiện các biện pháp giải quyết tranh chấp khác theo quy định tại Quy chế này hoặc pháp luật.

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

Việc xác nhận đơn hàng của Người Mua được thực hiện tại thời điểm xác nhận và nhấp chọn gửi đơn hàng. Cụ thể quy trình xác nhận/hủy đơn hàng được thực hiện như sau:

Sau khi đã lựa chọn hàng hóa/sản phẩm. Người Mua truy cập vào giỏ hàng và nhấp chọn nút chức năng “Xác nhận đơn hàng”. Sau khi kiểm tra thông tin mua hàng hóa trong giỏ hàng là chính xác, nhấp vào nút xác nhận đơn hàng để chuyển đến giao diện xác nhận đơn hàng, xác nhận phương thức thanh toán, phương thức giao hàng và mô tả đơn đặt hàng, đồng thời kiểm tra số tiền đơn hàng, sau khi xác nhận đảm bảo tính chính xác. Sau đó, Người Mua nhấp chọn nút chức năng “Xác nhận đơn hàng”.  

Trường hợp Người Mua không đồng ý với thông tin đơn hàng, Người Mua dừng thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đặt hàng.

Trường hợp Người Mua đã thực hiện việc gửi đi đơn hàng Người Mua nhanh chóng liên hệ đến số điện thoại 028.2253.7888 để nhận sự hỗ trợ từ ISTEEL VN.

5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Phạm vi Các sản phẩm/hàng hóa được đổi trả là do lỗi của Sản phẩm, cụ thể như sau:

· Sản phẩm bị hư hỏng do quá trình vận chuyển Sản phẩm cho Khách hàng.

· Sản phẩm giao không đúng mẫu mã, loại mà Khách hàng đã đặt.

· Sản phẩm không đủ số lượng, không đủ bộ như trong đơn Sản phẩm.

LƯU Ý:

Khách hàng vui lòng kiểm tra Sản phẩm và ký nhận ngay khi nhận được Sản phẩm/Hàng hóa. Khi phát hiện một trong các trường hợp trên, Khách hàng vui lòng phản hồi cho chúng tôi ngay theo số điện thoại: 028.2253.7888 và cung cấp thông tin hình ảnh minh chứng về lỗi của Sản phẩm/Hàng hóa.

Thời hạn chấp nhận đổi trả:

· Không quá 24h (Hai mươi tư giờ) từ lúc ký nhận sản phẩm/hàng hóa;

· Quy trình xử lý thủ tục đổi hoặc trả sản phẩm/hàng hóa được thực hiện trong vòng 01 (một) tuần tính từ ngày nhận đủ thông tin và chứng từ từ Người Mua.

Điều kiện đổi trả Sản phẩm. 

Yêu cầu đổi trả Sản phẩm sẽ được giải quyết nếu đáp ứng toàn bộ các điều kiện sau:

· Có hình ảnh chụp xác minh lỗi sản phẩm.

· Sản phẩm đổi trả phải bao gồm Hóa đơn VAT hoặc toàn bộ các giấy tờ đi kèm Sản phẩm khác như đã được giao khi Khách hàng nhận Sản phẩm;

· Sản phẩm không có dấu hiệu đã qua sử dụng còn nguyên tem mạc;

· Sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận Sản phẩm.

Các trường hợp không đáp ứng được các điều kiện đổi trả và thời hạn chấp nhận đổi trả thì ISTEEL VN sẽ không chấp nhận đổi trả Sản phẩm.

6.    Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm

a. Đối với hàng hóa/sản phẩm được đăng bán là của ISTEEL VN: Trách nhiệm bảo hành/bảo trì sản phẩm sẽ tuân theo quy định của nhà sản xuất là bên cung ứng hàng hóa/sản phẩm cho ISTEEL VN. Vì thế, ISTEEL VN không có chính sách bảo hành/bảo trì sản phẩm đối với sản phẩm/hàng hóa. Việc bảo hành/bảo trì sản phẩm sẽ thuộc trách nhiệm, quy định/chính sách của nhà sản xuất.

b. Đối với hàng hóa/sản phẩm được đăng bán là của Người Bán: Do Website ISTEEL VN chỉ cung cấp công cụ hỗ trợ cho Người Bán thực hiện việc đăng và quản lý bán hàng mà không trực tiếp cung cấp hàng hóa, sản phẩm được đăng bán của Người Bán trên Website ISTEEL VN. Vì thế, ISTEEL VN không có chính sách bảo hành/bảo trì sản phẩm đối với sản phẩm/hàng hóa của Người Bán. Việc bảo hành/bảo trì sản phẩm sẽ thuộc trách nhiệm, quy định/chính sách của Người Bán.

7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Trường hợp Người Mua, Người Bán yêu cầu ISTEEL VN và/hoặc Người Mua, Người Bán khác bồi thường/xin lỗi v.v do vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên ISTEEL VN thì ISTEEL VN và/hoặc Người Mua, Người Bán được yêu cầu đó phải cùng hợp tác để giải quyết vấn đề.

Các bước giải quyết vấn đề:

Bước 1: Người Mua, Người Bán thông tin đến ISTEEL VN vấn đề của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 028.2253.7888; hoặc Gửi thư đến địa chỉ Bộ phận Chăm sóc khách hàng, Công ty Cổ Phần I Steel VN, địa chỉ: Khu Thương Mại Dịch Vụ (tầng 01), số L0.02, 99 Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bước 2: Bộ phận kinh doanh của Website ISTEEL VN sẽ tiếp nhận các vấn đề mà Người Mua, Người Bán thông tin, tùy theo tính chất và mức độ của vấn đề thì ISTEEL VN sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người Mua, Người Bán để giải quyết tranh chấp đó.

Trường hợp vấn đề của Người Mua, Người Bán chỉ liên quan tới ISTEEL VN. ISTEEL VN sẽ tự liên hệ để giải quyết yêu cầu của Người Bán, Người Mua.

Trường hợp vấn đề của Người Mua, Người Bán liên quan tới Người Mua, Người Bán khác thì ISTEEL VN sẽ chuyển thông tin về vấn đề đó sang Người Mua, Người Bán đó.

Bước 3: ISTEEL VN yêu cầu Người Mua, Người Bán đưa ra yêu cầu bồi thường/xin lỗi v.v phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến vấn đề bao gồm: Vấn đề cần xử lý, các tài liệu, chứng cứ, email chứng minh và Yêu cầu cụ thể (ví dụ: đòi bồi thường; xin lỗi v.v.).

Bước 4: Trường hợp vấn đề là giữa các Người Mua, Người Bán thì ISTEEL VN đứng ra làm bên thứ 3 hòa giải giữa các Người Mua, Người Bán hoặc tiến hành thương lượng với Người Mua, Người Bán. Trong trường hợp tranh chấp, khiếu nại nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của ISTEEL VN thì ISTEEL VN sẽ yêu cầu Người Mua, Người Bán đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Thời gian tiếp nhận và xử lý phản ánh về vấn đề từ Người Mua, Người Bán là 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm ISTEEL VN nhận được phản ánh từ Người Mua, Người Bán.

ISTEEL VN tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. ISTEEL VN sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Người Mua, Người Bán nếu được Người Mua, Người Bán hoặc Người Mua, Người Bán (liên quan đến tranh chấp) yêu cầu.

Người Mua, Người Bán có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.

Người Mua, Người Bán sau khi giải quyết xong tranh chấp phải báo lại cho ban quản trị ISTEEL VN. Trong trường hợp xác định lỗi của Người Mua, Người Bán, ISTEEL VN có thể thông báo vi phạm tới Người Mua, Người Bán hoặc đình chỉ/ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ thông tin, bài đăng của Người Mua, Người Bán có lỗi trên ISTEEL VN đồng thời yêu cầu Người Mua, Người Bán có lỗi thực hiện đúng thỏa thuận với Người Mua, Người Bán kia.    

Nếu thương lượng hòa giải không thành thì Người Mua, Người Bán nào cũng có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của các bên.  

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

1. Thanh toán giữa Người Mua – Người Bán.

Việc thanh toán giữa Người Mua và Người Bán được diễn ra như sau: 

Thanh toán trực tiếp: Trường hợp Người Mua lựa chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng hoặc Người Mua lựa chọn phương thức mua hàng thông qua “Trung tâm hỗ trợ trung gian” Người Mua tiến hành thanh toán bằng tiền mặt cho Người Bán khi nhận hàng.

Thanh toán chuyển khoản: Trường hợp Người Mua lựa chọn phương thức thanh toán toàn bộ, thanh toán đặt cọc.  

Bước 1. Người Mua đăng nhập vào trang web ISTEEL, người mua chọn hàng hóa muốn mua trong “Cửa hàng tôn thép” và nhấp vào nút mua để thêm hàng hóa vào giỏ hàng. Người Mua có thể tiếp tục mua hàng hóa khác trong trung tâm mua sắm hoặc nhập trực tiếp Vào giỏ hàng để xác nhận;

b1.png 

Bước 2. Người Mua Xác nhận đơn hàng: Sau khi xác nhận thông tin mua hàng hóa trong giỏ hàng là chính xác, Người Mua nhấp vào nút “Định dạng đơn hàng” để chuyển đến giao diện xác nhận đơn hàng.

b2.png 

Bước 3. Người Mua xác nhận đơn hàng, xác nhận phương thức thanh toán, phương thức giao hàng và mô tả đơn đặt hàng, đồng thời kiểm tra số tiền đơn hàng, sau khi xác nhận là đúng sau đó nhấp vào nút gửi đơn đặt hàng.

b3.png 

Gửi đơn hàng: Sau khi xác nhận thông tin mua hàng hóa trong giỏ hàng là chính xác , nhấp vào nút xác nhận đơn hàng để chuyển đến giao diện xác nhận đơn hàng, xác nhận phương thức thanh toán, phương thức giao hàng và mô tả đơn đặt hàng, đồng thời kiểm tra số tiền đơn hàng, sau khi xác nhận là đúng sau đó nhấp vào nút gửi đơn đặt hàng. Khi đơn hàng được gửi thành công sẽ hiện bảng thông báo sau:

b3.1.png 

Bước 4. Người Mua thực hiện thanh toán đơn hàng: Sau khi đơn hàng được gửi thành công, Người Mua nhấp vào Thanh toán ngay trên giao diện nhắc nhở hoặc nhấp vào Thanh toán ngay trên giao diện kiểm tra đơn hàng để chuyển đến giao diện thanh toán đơn hàng; chọn phương thức thanh toán trong giao diện thanh toán đơn hàng (hiện tại chỉ hỗ trợ ngoại tuyến) và chọn ngân hàng nhận tiền của trang web, loại hình thanh toán và tải lên chứng từ thanh toán, cuối cùng xác nhận thanh toán.

b4.png 

Bước 5. Người Mua thực hiện thủ tục thanh toán tại giao diện thanh toán đơn hàng.

 b5.png

Theo đó:

Người Mua xem xét lại các thông tin: Mã đơn hàng, thời gian đặt hàng, số lượng đặt hàng, tổng số lượng đơn đặt hàng, số tiền đã trả, Tên Người Bán, số thẻ tài khoản ngân hàng.

Số tiền thanh toán này (VND) và loại hình thanh toán.

Người Mua thực hiện thanh toán và chụp tải chứng nhận thanh toán (file .img) (nếu có) lên Website ISTEEL VN tại nút chức năng.

b5.1.png 

Người Mua nhấp chọn “Xác nhận”. Trang Website sẽ thông báo là việc thanh toán đã thành công như hình sau:

b5.2.png 

2. Thanh toán giữa Người Bán và ISTEEL VN

Hiện tại, dịch vụ trên Website ISTEEL VN là hoàn toàn miễn phí cho Người Mua, Người Bán

ISTEEL VN hiện không thu khoản phí nào từ Người Mua, Người Bán.

Khi thu phí từ Người Mua, Người Bán, chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục cập nhật thay đổi tới Quý Bộ Công Thương.

V. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân Người Mua, Người Bán:

Mục đích thu thập thông tin cá nhân của Người Mua, Người Bán:

Cung cấp dịch vụ cho Người Mua, Người Bán trên Website ISTEEL VN;

Đăng ký và quản lý tài khoản trên Website ISTEEL VN của Người Mua và Người Bán;

Liên hệ, hỗ trợ, giải quyết thắc mắc của Người Mua, Người Bán; hỗ trợ cung cấp công cụ phục vụ nhu cầu tìm kiếm/ đăng bán hàng hóa và sử dụng các tính năng khác trên Website ISTEEL VN;

Tiếp nhận đánh giá sự quan tâm và cải thiện dịch vụ do ISTEEL VN cung cấp.

Cải tiến, nâng cấp nội dung và giao diện Website ISTEEL VN cũng như chất lượng dịch vụ của Website ISTEEL VN dựa trên các phản hồi của Người Mua, Người Bán trong quá trình sử dụng;

Trả lời câu hỏi và nhận xét của Người Mua, Người Bán;

Giải quyết các tranh chấp hoặc khắc phục sự cố, ngăn chặn các hoạt động có khả năng phi pháp hoặc bị cấm thực thi theo điều khoản sử dụng và thông báo của ISTEEL VN đối với thông tin của Người Mua, Người Bán;

Tiếp nhận thông tin có được khi Người Mua, Người Bán sử dụng dịch vụ trên Website;

Phạm vi thu thập thông tin của Website ISTEEL VN như sau:

Website ISTEEL VN thu thập thông tin của Người Mua, Người Bán khi sử dụng các dịch vụ trên website http://www.isteelvn.com/index.html bao gồm:

Đối với Người Mua: Số điện thoại; Mật khẩu; Thông tin sản phẩm theo dõi; giới tính; họ và tên; email; Tên công ty; Tên người đại diện theo pháp luật; tên viết tắt của công ty; Số giấy chứng minh nhân dân của người đại diện; địa chỉ; thông tin tài khoản ngân hàng; số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Mã số thuế; hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với pháp nhân; số, ngày cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân với cá nhân; hình ảnh đại diện; địa chỉ người nhận hàng; tên người nhận hàng; thông tin về đơn hàng: thông tin sản phẩm, đơn giá, số kiện, tổng tiền, trạng thái, thao tác; thông tin khác do Người Mua cung cấp: thông tin số xe, tên tài xế, số điện thoại liên hệ tài xế, số chứng minh nhân dân của tài xế, ngày lấy hàng; Thông tin khác khi Người Mua truy cập và sử dụng dịch vụ trên Website ISTEEL VN.

Đối với Người Bán: Số điện thoại; Mật khẩu; Thông tin sản phẩm theo dõi; giới tính; họ và tên; email; Tên công ty; Tên người đại diện theo pháp luật; tên viết tắt của công ty; giấy chứng minh nhân dân của người đại diện; địa chỉ; thông tin tài khoản ngân hàng; số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với pháp nhân; số, ngày cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân với cá nhân Mã số thuế; hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hình ảnh đại diện; địa chỉ người nhận hàng; tên người nhận hàng; Thông tin về sản phẩm bao gồm: Chiều rộng/Đường kính, Dày/Dày vách, Chiều dài, Khối lượng hàng, Trọng lượng cả bao bì, Mã cuộn, Chất lượng, Số lượng tồn kho, Lượng đặt hàng thấp nhât, Đơn vị bán, Đơn giá, Đơn vị, Tiêu chuẩn, Mô tả bề mặt, Ngày sản xuất, Mô tả đặt thù, Nguyên liệu lớp mạ, Nguyên liệu lớp sơn, Màu sắc, Số mét trên tem, Số mét in mặt lung, Tỷ trọng, Độ dày lớp mạ, Mô tả quy cách, Ngày nhập kho, Vị trí kho, Phương thức đóng gói; Thông tin khác mà Người Bán cung cấp bao gồm: Tên khách hàng, trạng thái, ngày mời, ngày thao tác, thao tác, Đơn giá đã bao gồm thuế; Số lượng đi; Ngày lấy hàng; Loại đón; Trạng thái; Số chứng từ giao hàng; thao tác; thông tin sản phẩm; Đơn giá (VND); Số kiện; Tổng tiền (VND); Trạng thái; thao tác; Tên công ty; Tên cửa hàng; Tên miền cá nhân; Người liên hệ; Số điện thoại liên hệ; Mặt hàng kinh doanh chính; logo; Hình ảnh biểu ngữ đầu trang; thông tin mô tả về tiêu chí của công ty, hồ sơ năng lực của công ty, danh hiệu của công ty và liên hệ với chúng tôi; Thông tin khác khi Người Bán truy cập và sử dụng dịch vụ trên Website ISTEEL VN.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của Người Mua, Người Bán được sử dụng trong công tác quản lý bán hàng, đăng bán sản phẩm, bán hàng, giao nhận hàng, thanh toán và chăm sóc khách hàng;

Hỗ trợ đăng ký và quản lý tài khoản trên Website ISTEEL VN. Bao gồm cho phép truy cập và sử dụng dịch vụ của ISTEEL VN; Cho phép đánh giá sự quan tâm và cải thiện Dịch vụ của Website ISTEEL VN;

Thông báo về các ưu đãi đặc biệt và sản phẩm hoặc dịch vụ mà ISTEEL VN hoặc các chi nhánh hoặc đối tác của ISTEEL VN có thể cung cấp;

Tạo khảo sát hoặc lời mời nghiên cứu thị trường;

Hỗ trợ trả lời câu hỏi và nhận xét của Người Mua, Người Bán;

Giải quyết các tranh chấp hoặc khắc phục sự cố ngăn chặn các hoạt động có khả năng phi pháp hoặc bị cấm thực thi theo các điều khoản sử dụng và thông báo của ISTEEL VN;

Theo các mục đích khác được trình bày tại thời điểm thu thập;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Người Mua, Người Bán hoặc các hoạt động giả mạo Người Mua, Người Bán;

Liên lạc và giải quyết với Người Mua, Người Bán trong những trường hợp đặt biệt;

Hỗ trợ việc thực hiện quảng cáo/trưng bày sản phẩm của Người Bán trên Website ISTEEL VN phù hợp với mối quan tâm và nhu cầu thị hiếu của Người Mua.

Thông tin của Người Mua, Người Bán có thể được sử dụng để mở ra những cơ hội hợp tác và kinh doanh giữa hai bên. Website ISTEEL VN và nhân viên của Website ISTEEL VN sẽ không sử dụng thông tin này cho những mục đích cá nhân khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Website ISTEEL VN sẽ lưu trữ thông tin do Người Mua, Người Bán cung cấp trên các hệ thống nội bộ của Website ISTEEL VN. Thời gian lưu trữ thông tin là 50 năm.  

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Các đơn vị phụ thuộc của Website ISTEEL VN;

Website ISTEEL VN (và/hoặc các đơn vị phụ thuộc của Website ISTEEL VN) cũng có thể tiết lộ Thông tin của Người Mua, Người Bán với những nhà cung cấp, cung ứng hay đại lý dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ máy chủ website, phân tích dữ liệu, tiếp thị, xử lý các giao dịch thẻ tín dụng, và cung cấp dịch vụ;

Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Website ISTEEL VN được yêu cầu cung cấp thông tin của Người Mua, Người Bán.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Đơn vị chủ quản của Website ISTEEL VN với thông tin bên dưới chịu trách nhiệm thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN I STEEL VN

Địa chỉ: Khu Thương Mại Dịch Vụ (tầng 01), số L0.02, 99 Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MSDN: 0316624808 cấp ngày: 04/12/2020 cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện: Ông TSAI CHI FU

Điện thoại: 028.2253.7888   

6. Phương thức và công cụ để Người Mua, Người Bán tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Người Mua, Người Bán.

Người Mua, Người Bán muốn thực hiện việc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Website ISTEEL VN có thể truy cập vào Website ISTEEL VN và vào trang quản lý chính riêng của Người Mua, Người Bán để thực hiện việc cập nhật lại thông tin/dữ liệu cá nhân của Người Mua, Người Bán.

Trường hợp bất kỳ Người Mua, Người Bán nào phát hiện việc một ai đó đã giả mạo mình để cung cấp thông tin cho Website ISTEEL VN thì Người Mua, Người Bán đó có thể liên hệ trực tiếp với Website ISTEEL VN để báo cáo và yêu cầu xoá bỏ. Trong phạm vi quyền hạn của mình Website ISTEEL VN sẽ nỗ lực để xác minh và giải quyết kịp thời đúng quy định để ngăn chặn hành vi vi phạm.   

7. Cam kết bảo mật thông tin

‐ ISTEEL VN đã thực hiện các quy trình bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý phù hợp để giúp bảo vệ thông tin của Người Mua, Người Bán;

‐ Thông tin cá nhân của Người Mua, Người Bán trên ISTEEL VN được ISTEEL VN cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ISTEEL VN. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Mua, Người Bán chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Mua, Người Bán đó trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

‐ ISTEEL VN chỉ cho phép các Nhân viên của ISTEEL VN được quyền theo chính sách bảo mật được truy cập thông tin cá nhân và họ chỉ có thể làm như vậy cho các chức năng công việc được phép khi tham gia Website ISTEEL VN; ngoài ra ISTEEL VN không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lội cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Người Mua, Người Bán khi không có sự cho phép đồng ý từ Người Mua, Người Bán đó;  

‐ ISTEEL VN sử dụng mã hóa khi truyền thông tin giữa hệ thống của Người Mua, Người Bán và hệ thống của ISTEEL VN, giữa hệ thống của ISTEEL VN và hệ thống của các bên mà chúng tôi được quyền chia sẻ thông tin;

‐ Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công, virus dẫn đến mất mát dữ liệu của cá nhân của Người Mua, Người Bán. ISTEEL VN sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Mua, Người Bán được biết.

8. Khuyến cáo:

Không một biện pháp hay công nghệ bảo mật nào là tuyệt đối. Vì vậy, thông tin chỉ có thể được bảo mật bởi nỗ lực của tất cả các bên liên quan;

Website ISTEEL VN không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại hoặc mất mát (nếu có) do việc Người Mua, Người Bán không tuân thủ quy định của Website ISTEEL VN và/hoặc trường hợp các hành vi thông tin bị tiết lộ không do lỗi của Website ISTEEL VN;  

Điều khoản bảo mật này chỉ áp dụng tại Website ISTEEL VN và không điều chỉnh hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có link tại Website ISTEEL VN này, Website ISTEEL VN khuyến cáo Người Mua, Người Bán cần đọc kỹ chính sách về bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cho các trang website đó. Website ISTEEL VN không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web hoặc hành vi thu thập thông tin cá nhân của Người Mua, Người Bán từ bên thứ ba;      

Trường hợp Người Mua, Người Bán không đồng ý với các điều khoản của này, Website ISTEEL VN đề nghị Người Mua, Người Bán không nên gửi thông tin cho Website ISTEEL VN.

9. Cơ chế tiếp cận và giải quyết khiếu nại của Người Mua, Người Bán liên quan đến việc thông tin bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Khi phát hiện thông tin bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi mà ISTEEL VN đã thông báo do lỗi của ISTEEL VN, Người Mua và Người Bán có thể cung cấp thông tin và chứng cứ liên quan đến việc này cho ISTEEL VN theo có phương thức dưới đây:

· Gọi đến số điện thoại 028.2253.7888; hoặc

· Gửi thư đến địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN I STEEL VN, địa chỉ: Khu Thương Mại Dịch Vụ (tầng 01), số L0.02, 99 Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Mua, Người Bán. ISTEEL VN trả lời cho Người Mua, Người Bán khiếu nại kết quả và phương án giải quyết khiếu nại. Biện pháp giải quyết cụ thể tùy thuộc vào mức độ, tính chất nghiêm trọng của khiếu nại. Nếu Người Mua, Người Bán khiếu nại và ISTEEL VN không thể đạt được thỏa thuận thì một trong hai bên có quyền khởi kiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trường hợp này ISTEEL VN sẽ hỗ trợ cung cấp các thông tin có liên quan.

VI. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

1. Quy định Thành Viên (bao gồm Ngưởi Mua, Người Bán có tài khoản đăng nhập vào Website ISTEEL VN):

· Thành Viên tự chịu trách nhiệm và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình và thông báo kịp thời cho ISTEEL VN khi phát hiện hành vi sử dụng trái phép tài khoản của mình do bên thứ ba thực hiện để ISTEEL VN có biện pháp giải quyết phù hợp.

· Thành viên không sử dụng dịch vụ của ISTEEL VN vào những mục đích phạm pháp.

· Thành viên không được trực tiếp hoặc thông qua bên thức ba nhằm thực hiện các hành động làm giảm uy tín và giá trị của ISTEEL VN.

a. Quy định về đăng thông tin đối với Người Bán:

Người Bán chỉ sau khi đăng ký thành công tài khoản và được ISTEEL VN xác minh mới được đăng các sản phẩm/hàng hóa lên ISTEEL VN.

ISTEEL VN sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm/hàng hóa của Người Bán nếu sản phẩm/hàng hóa bán vi phạm pháp luật, quy chế hoạt động, chính sách, quy định của ISTEEL VN và các hình thức xử phạt, yêu cầu bồi thường được nêu trong chính sách này, quy định của ISTEEL VN và quy định pháp luật.

b.   Quy định về đăng thông tin đối với Người Mua: ISTEEL VN không tạo tiện ích, công cụ để Cộng Tác Viên thực hiện việc đăng thông tin sản phẩm/hàng hóa lên Website.

2. Quy định về các nội dung không được phép đăng tin:

Thành viên không được phép đăng tải những nội dung sau đây lên Website ISTEEL VN:

· Phản động, chống phá, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam;

· Thông tin rác, phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do ISTEEL VN cung cấp;

· Xúc phạm, khích bác đến tổ chức/cá nhân khác dưới bất kỳ hình thức nào;

· Tuyên truyền về những thông tin mà pháp luật nghiêm cấm như: sử dụng heroin, thuốc lắc, giết người, cướp của,.v.v.;

· Khuyến khích, quảng cáo cho việc sử dụng các sản phẩm độc hại (VD: thuốc lá, rượu, cần sa);

· Các nội dung bị cấm khác theo quy định pháp luật.

3. Các hành vi Thành Viên không được thực hiện khi đăng sản phẩm lên Website:

· Quảng cáo cho các doanh nghiệp khác. Ví dụ như sản phẩm có chứa hình ảnh, logo, địa chỉ, hotline, đường link của doanh nghiệp hoặc website mua bán khác;

· Đăng bán một sản phẩm lặp đi lặp lại (spam) trên cùng một danh mục hoặc các danh mục khác nhau.

· Thay đổi nội dung tin đăng để gian lận đánh giá

· Các hành vi vi phạm quy định riêng của ISTEEL VN và quy định pháp luật.

4. Danh mục hàng hóa Thành Viên cấm đăng bán:

· Rượu các loại;

· Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

· Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

· Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;

· Mỹ phẩm ảnh hường trực tiếp đến da mà không có nhãn mác;

· Mặt hàng thuộc dạng cấm.

· Băng đĩa, sách báo, vật phẩm có tính chất đồi trụy.

· Động thực vật hoang dã và động thực vật quý hiếm tự nhiên.

· Ma túy, chất kích thích và các loại chất gây nghiện khác.

· Vũ khí, chất nổ, hóa chất độc hại.

· Tài liệu bí mật quốc gia, các loại mật mã chuyên dụng và chương trình bảo vệ phần mềm trong phạm vi bảo vệ bí mật nhà nước.

· Con người hoặc các bộ phận của cơ thể người.

· Sản phẩm/phần mềm bất hợp pháp hoặc dùng chương trình bẻ khóa.

· Những mặt hàng mang tính chất phân biệt chủng tộc hay xúc phạm đến dân tộc hoặc một quốc gia nào đó.

· Các sản phẩm bất hợp pháp do trộm cắp mà có.

· Các sản phẩm vi phạm thương hiệu, bản quyền.

· Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

· Các sản phẩm chưa đủ điều kiện, giấy tờ để lưu hành một cách hợp pháp

· Không được phép đăng tải các hình ảnh mang tính chất khiêu dâm, bạo lực, có thương hiệu hay bản quyền của người khác.

· Thông tin, tài liệu bí mật quốc gia.

· Con người và/hoặc các bộ phận của cơ thể con người.

· Sản phẩm/phần mềm bất hợp pháp hoặc sử dụng chương trình bẻ khóa.

· Bằng cấp, giấy tờ hoặc dịch vụ làm bằng cấp, giấy tờ giả.

· Những sản phẩm có tính chất phân biệt chủng tộc, xúc phạm đến dân tộc hoặc quốc gia nào đó.

· Đất đai, tài sản thuộc các khu vực/vùng địa lý công cộng.

· Các thông tin cá nhân (email, danh sách khách hàng……..)

Lưu ý: Danh sách này sẽ được cập nhật bổ sung khi có sự thay đổi của pháp luật Việt Nam hoặc theo tình hình thực tế.

5. Người Mua, Người Bán cam kết thực hiện theo các nguyên tắc sau đây khi sử dụng dịch vụ của ISTEEL VN:

· Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của ISTEEL VN bằng việc tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như của quốc tế có liên quan;

· Không hành động gây mất uy tín của ISTEEL VN dưới mọi hình thức;

· Không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên Website của ISTEEL VN;

· Không hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng của Website ISTEEL VN;

· Không sử dụng dịch vụ của Website ISTEEL VN vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website ISTEEL VN hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo ra những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì phải chịu trách nhiệm các hành vi của mình trước pháp luật;

· Không gửi hoặc chuyển các thông tin vi phạm quy định của ISTEEL VN, bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn nào;

· Không gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

· Không gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

· Không gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin tới Người Mua, Người Bán khác bất kể với mục đích thương mại hay không;

· Không cung cấp các thông tin không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn giữa Người Mua, Người Bán với các tổ chức, cá nhân khác.

6. Các hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng Website ISTEEL VN:

Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm và chỉ được phép thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của ISTEEL VN.

· Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở Website ISTEEL VN;

· Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hay đưa một phần hoặc toàn bộ Website ISTEEL VN cho bên thứ ba bất kỳ;

· Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Website ISTEEL VN hoặc nội dung Webiste ISTEEL VN;

· Thay đổi hoặc huỷ bỏ trạng thái ban đầu của Website ISTEEL VN;

· Sử dụng Website ISTEEL VN để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của ISTEEL VN, bao gồm không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xoá bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá huỷ hệ thống mạng;

· Đăng nhập và sử dụng Website ISTEEL VN bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi ISTEEL VN;

· Sử dụng Website để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức, văn hóa, lịch sử của Việt Nam;

· Các hành vi kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc, giới tính, khiêu dâm hoặc miệt thị;

· Tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ, số điện thoại, e-mail, số thẻ tín dụng hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể được sử dụng để theo dõi, liên lạc hoặc mạo danh cá nhân đó;

· Cố gắng để mạo danh bất kỳ bên nào khác trong đó bao gồm nhưng không giới hạn là Người Mua, Người Bán khác đang sử dụng Website của ISTEEL VN;

· Lừa gạt ISTEEL VN hoặc Người Mua, Người Bán khác, đặc biệt là trong nỗ lực để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu của Người Mua, Người Bán khác;

· Sử dụng Website ISTEEL VN để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;

· Sử dụng Website ISTEEL VN hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi ISTEEL VN trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;

· Các hình thức vi phạm khác.

7. Chế tài áp dụng khi Thành Viên vi phạm:

· Khi Thành Viên vi phạm và không phối hợp chỉnh sửa sau 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo vi phạm đầu tiên từ ISTEEL VN (Bằng email hoặc điện thoại, tin nhắn) thì sẽ áp dụng chế tài xử lý được quy định tại Chính sách xử lý vi phạm. Nội dung Chính sách xử lý vi phạm: i) ISTEEL VN sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho Thành Viên vi phạm quy định; ii) ISTEEL sẽ khóa tài khoản của Thành Viên trong thời gian đang xử lý vi phạm.

· Tùy vào mức độ vi phạm của từng trường hợp cụ thể, ISTEEL VN sẽ thông báo thời gian khóa tài khoản Thành Viên như sau: i) Khóa tài khoản vĩnh viễn khi: Thành Viên thực hiện hành vi lừa đảo; Thành Viên không hợp tác xử lý khiếu nại phát sinh khi được ISTEEL VN nhắc nhở quá 03 lần (mỗi lần cách nhau 03 ngày); Thành Viên vi phạm các lỗi khác và được nhắc nhở quá 03 lần; các trường hợp vi phạm khác theo quy định tại chính sách của ISTEEL VN và quy định của pháp luật. ii) Tạm khóa tài khoản khi: ISTEEL VN liên hệ Thành Viên quá 03 lần nhưng không được (số điện thoại không tồn tại, không nghe máy,…); Thành Viên là Người Bán đăng bán các sản phẩm thuộc danh mục cấm; Nhà Cung Cấp không xử lý đơn hàng, tin nhắn phát sinh quá 03 ngày; Thành Viên là Người Bán xác nhận không kinh doanh trên ISTEEL VN; các trường hợp vi phạm khác theo quy định tại chính sách của ISTEEL VN và quy định của pháp luật. 

· Tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm mà ISTEEL VN sẽ áp dụng một/nhiều biện pháp sau đối với Thành Viên vi phạm: i) Gửi thông báo nhắc nhở vi phạm thông qua email, tài khoản, số điện thoại được Thành Viên vi phạm dùng để đăng ký tài khoản trên Website ISTEEL VN; Yêu cầu đền bù thiệt hại cho Thành Viên khác hoặc một bên thứ ba (nếu gây thiệt hại); Đình chỉ/chấm dứt hoạt động của tài khoản sử dụng đối với Thành Viên vi phạm; Đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền.   

8. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm của Ban quản lý ISTEEL VN đối với sản phẩm đăng tải trên Website:

· Sau khi Người Bán đăng bán sản phẩm, sản phẩm sẽ được hiển thị ngay. Nhưng các thông tin sản phẩm này sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung ISTEEL VN kiểm soát và xét duyệt chặt chẽ hàng giờ liên tục hàng ngày.

· ISTEEL VN sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng rao bán của Người Bán nếu như tin đăng rao bán vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc ISTEEL VN chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

· ISTEEL VN giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang Website ISTEEL VN này mà không cần báo trước

l1.png 

Hình chụp màn hình quản lý thông tin của Thành Viên khi thực hiện đăng tải thông tin lên Website ISTEEL VN.

VII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

1. ISTEEL VN cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định các vấn đề kỹ thuật của Website ISTEEL VN. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của ISTEEL VN, ISTEEL VN sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho các Thành viên.

2. Khi thực hiện các giao dịch trên ISTEEL VN, bắt buộc Thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

3. ISTEEL VN cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ/hỗ trợ tốt nhất cho Thành viên. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì Thành viên thông báo cho ISTEEL VN, bằng cách gọi đến số điện thoại 028.2253.7888; hoặc Gửi thư đến địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN I STEEL VN, địa chỉ: Khu Thương Mại Dịch Vụ (tầng 01), số L0.02, 99 Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  

4. Tuy nhiên, ISTEEL VN sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của Thành viên không đến được ISTEEL VN phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do ISTEEL VN gây ra.

VIII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE ISTEEL VN, NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA

1.    Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý Website ISTEEL VN:

1.1. Quyền của Ban quản lý Website ISTEEL VN

a. ISTEEL VN có quyền giám sát/ quản lý hoạt động kinh doanh của Người Mua, Người Bán được thực hiện trên ISTEEL VN, đồng thời có quyền xác minh tính xác thực một cách hợp lý đối với các hoạt động thanh toán và giao nhận hàng hóa của Người Mua, Người Bán.

b. Yêu cầu Người Mua, Người Bán là người sử dụng ISTEEL VN để đăng thông tin trên ISTEEL VN cung cấp các thông tin sau khi đăng ký tài khoản trên ISTEEL VN: Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số, ngày cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân với cá nhân; Email; Số điện thoại; Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa có điều kiện kinh doanh (nếu có).   

c. Tiến hành cung cấp dịch vụ cho những Người Mua, Người Bán sau khi đã hoàn thành các điều kiện, thủ tục mà ISTEEL VN nêu ra.

d. Kiểm tra thông tin của các Người Mua, Người Bán đưa lên ISTEEL VN, đặc biệt là thông tin về giá cả và mô tả hàng hóa.

e. Gửi thư cảnh báo thông qua email, xóa bài đăng hoặc chấm dứt hoạt động tài khoản của Người Mua, Người Bán trong trường hợp xác định Người Mua, Người Bán vi phạm các quy định của ISTEEL VN.

f. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Người Mua, Người Bán.

g. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi ISTEEL VN các bài đăng hàng hóa thuộc danh mục bài đăng, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

h. Loại bỏ khỏi ISTEEL VN những bài đăng có nội dung vi phạm pháp luật khác khi tự phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

1.2. Trách nhiệm của Ban quản lý Website ISTEEL VN

a. Xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Người Mua, Người Bán trên ISTEEL VN được thực hiện chính xác đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.

b. Đăng ký với Bộ Công Thương về ISTEEL VN cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký lên ISTEEL VN.

c. Xây dựng và công bố trên ISTEEL VN quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

d. Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng ISTEEL VN và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

e. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

f. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên ISTEEL VN.

g. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên ISTEEL VN.

2. Quyền và trách nhiệm của Người Bán:

2.1. Quyền của Người Bán

a. Người Bán là một chủ thể trên Website sử dụng dịch vụ/tiện ích/công cụ mà ISTEEL VN cung cấp; có tài khoản trên ISTEEL VN để thực hiện việc quản lý đơn hàng và đăng hàng/sản phẩm do Người Bán sở hữu thông qua Website.  

b. Khi được ISTEEL VN cấp tài khoản sử dụng và được xác minh trên Website ISTEEL VN, Người Bán sẽ được quyền sử dụng các công cụ/tiện ích hỗ trợ trên Website ISTEEL VN để thực hiện hoạt động đăng bán sản phẩm, công cụ hỗ trợ để quản lý bán hàng và những tiện ích khác có trên Website. Được hưởng các quyền lợi theo chính sách, quy định mà ISTEEL VN đề ra trong quá trình hoạt động.  

c. Người Bán có quyền đóng góp ý kiến cho ISTEEL VN trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc gọi điện trực tiếp cho ISTEEL VN.  

d. Được thông báo trước 15 (mười lăm) ngày khi ISTEEL VN có thay đổi và/hoặc (vĩnh viễn hay tạm thời) ngừng cung cấp Website (hoặc các tính năng kèm theo Website).

e. Các quyền lợi khác được nêu tại chính sách, quy định của ISTEEL VN.

2.2. Trách nhiệm của Người Bán

a. Phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và hợp pháp của các thông tin mà Người Bán cung cấp cho ISTEEL VN khi sử dụng dịch vụ của ISTEEL VN thông qua Website;

b. Người Bán phải tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật và quy định của ISTEEL VN khi sử dụng dịch vụ của ISTEEL VN;

c. Người Bán sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử do ISTEEL VN cung cấp trên nền tảng Website của ISTEEL VN;

d. Người Bán không nên liên lạc với Thành Viên cho những mục đích không liên quan đến việc hỗ trợ và sử dụng Dịch vụ.

e. Người Bán có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho ISTEEL VN kể từ thời điểm phát hiện có những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của Người Bán để hai bên cùng hợp tác xử lý;  

f. Cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến Người Bán theo yêu cầu và quy định của ISTEEL VN cho ISTEEL VN. Người Bán có trách nhiệm thông báo, cập nhật liên tục các thông tin nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan tới thông tin của Người Bán trên ISTEEL VN;

g. Người Bán có trách nhiệm cung cấp thông tin và hỗ trợ ISTEEL VN trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh có liên quan tới Người Bán trên ISTEEL VN;

h. Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của hàng hóa, sản phẩm được đăng lên Website;

i. Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi cung cấp dịch vụ trên ISTEEL VN;

j. Chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra;

k. Người Bán cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của ISTEEL VN vào những mục đích bất hợp pháp, trái quy định và chính sách của ISTEEL VN, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra hoặc phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của ISTEEL VN hoặc sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích bất hợp pháp khác. Trong trường hợp vi phạm thì Người Bán phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

l. Cam kết tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của ISTEEL VN bằng việc tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như của quốc tế có liên quan;

m. Không hành động gây mất uy tín của ISTEEL VN dưới mọi hình thức;

n. Không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên ISTEEL VN;

o. Không hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng của ISTEEL VN;

p. Không gửi hoặc chuyển các thông tin vi phạm quy định của ISTEEL VN, bất hợp pháp, đe doạ, phản động, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn nào khác;

q. Không gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

r. Không gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin tới các Thành Viên khác, khách hàng bất kể với mục đích thương mại hay không.

s. Các trách nhiệm khác được nêu tại chính sách, quy định của ISTEEL VN

3. Quyền và trách nhiệm của Người Mua

3.1. Quyền của Người Mua

a. Người Mua được hiểu là bất kỳ cá nhân nào có nhu cầu sử dụng công cụ của ISTEEL VN cung cấp để thực hiện việc đặt hàng, lựa chọn và tìm kiếm hàng hóa của Người Bán trưng bày trên Website; quản lý hoạt động mua hàng của Người Mua trên Website và các công cụ/tiện ích hỗ trợ khác do ISTEEL cung cấp.

b. Người Mua được sử dụng tài khoản, mật khẩu riêng để sử dụng dịch vụ, tiện ích và chức năng được cung cấp cho Người Mua trên ISTEEL VN;

c. Người Mua có quyền đóng góp ý kiến cho ISTEEL VN trong quá trình sử dụng Website ISTEEL VN. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, email hoặc gọi điện trực tiếp cho ISTEEL VN.

d. Các quyền lợi khác được nêu tại chính sách, quy định của pháp luật và quy định của ISTEEL VN.

3.2. Trách nhiệm của Người Mua

a. Chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử dùng để đăng ký trên ISTEEL VN;

b. Người Mua phải tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật và quy định của ISTEEL VN khi sử dụng dịch vụ trên Website ISTEEL VN;

c. Cam kết những thông tin cung cấp cho ISTEEL VN là đầy đủ và chính xác. Nếu Người Mua phát hiện bất cứ bên thứ ba nào có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng tên đăng ký và mật khẩu của mình (nếu có) trên ISTEEL VN thì Người Mua đó có trách nhiệm thông báo cho ISTEEL VN ngay lập tức kể từ thời điểm phát hiện hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng tên đăng ký và mật khẩu của mình (nếu có) để có biện pháp giải quyết phù hợp;

d. Người Mua có trách nhiệm cung cấp thông tin đã thực hiện trên ISTEEL VN và hỗ trợ ISTEEL VN trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh có liên quan đến Người Mua trên ISTEEL VN;  

e. Người Mua cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của ISTEEL VN vào những mục đích bất hợp pháp, trái quy định và chính sách của ISTEEL VN, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra hoặc phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website ISTEEL VN. Trong trường hợp vi phạm thì Người Mua phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;  

f. Cam kết tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của ISTEEL VN bằng việc tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như của quốc tế có liên quan;

g. Cam kết không hành động gây mất uy tín của ISTEEL VN dưới mọi hình thức;

h. Cam kết không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên Website ISTEEL VN;

i. Cam kết không hạn chế hoặc ngăn cản Thành Viên, chủ thể khác sử dụng và hưởng các tính năng của ISTEEL VN;

j. Không gửi hoặc chuyển các thông tin vi phạm quy định của ISTEEL VN, bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, phản động, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn nào;

k. Không gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

l. Không gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin, gọi điện chứa các thông tin như trên thông qua ISTEEL VN bất kể với mục đích thương mại hay không;

m. Các trách nhiệm khác được nêu tại chính sách, quy định của ISTEEL VN.

IX. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Quy chế của ISTEEL VN chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. ISTEEL VN có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Website ISTEEL VN cho các Thành Viên được biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc Thành Viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc Thành Viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này. Quy chế hoạt động sẽ được ISTEEL VN cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành Viên tham gia ISTEEL VN có trách nhiệm tuân theo Quy chế hiện hành khi giao dịch trên Website ISTEEL VN.

X. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

1. Mọi Thành Viên khi sử dụng Website ISTEEL VN thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo Quy chế này.

2. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với ISTEEL VN theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Địa chỉ liên lạc chính thức: Khu Thương Mại Dịch Vụ (tầng 01), số L0.02, 99 Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website thương mại điện tử: www.isteelvn.com/index.html

Địa chỉ: Khu Thương Mại Dịch Vụ (tầng 01), số L0.02, 99 Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN I STEEL VN

Tel: 028.2253.7888   


ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

TSAI CHI FU