Xin chào, chào mừng bạn đến với trang web của iSteelVN Mời đăng nhập Đăng ký miễn phí

Quy trình đặt hàng trong trung tâm hỗ trợ trung gian

 

NGƯỜI MUA THỰC HIỆN MUA HÀNG THÔNG QUA “TRUNG TÂM HỖ TRỢ TRUNG GIAN”

Bước 1. Người Mua đăng nhập vào Website ISTEEL VN.

Bước 2. Người Mua vào mục “Trung tâm hỗ trợ trung gian” và lựa chọn mặt hàng muốn mua.

b2.png

Bước 3. Người Mua nhấp chọn vào nút chức năng “Thêm vào giỏ hàng”. Người Mua tiếp tục thực hiện việc mua hàng hóa hoặc tiến hành đến giỏ hàng để gửi đơn đặt hàng.

b3.png

Bước 4. Tại mục giỏ hàng, Người Mua kiểm tra đơn hàng và nhấp chọn “Xác nhận đơn hàng”

b4.png

Sau khi nhấp chọn “Xác nhận đơn hàng” sẽ hiện ra mục thông báo như hình. Khi nhấp chọn nút chức năng “Xác định” thì đơn hàng sẽ được tạo ngay lập tức.

b4.1.png

Sau khi nhấp “Xác định” sẽ hiện ra bảng thông báo đơn hàng đã tạo như sau:

b4.2.png

Bước 5. Sau khi đơn đặt hàng được gửi thông tin đặt hàng của Người Mua sẽ được ghi nhận tại hệ thống quản lý đơn hàng của Người Bán. Đồng thời, thông tin và phương thức liên hệ của Người Bán sẽ được hiển thị trên giao diện gửi đơn đặt hàng thành công và Người Mua có thể hoàn tất các giao dịch đặt hàng tiếp theo thông qua liên hệ trực tiếp với Người Bán.